RSS

Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘Anhu

23 Jul

Beliau adalah keluarga dan sahabat Rasulullah shalallhu ‘alaihi wa sallam yang mulia. siapakah beliau, ikuti shirah beliau berikut ini.

Beliau adalah putra paman Rasulullah yaitu Abbas bin Abdul Muthalib Syaibah bin Hasyim. Nama aslinya adalah Amr bin Abdul Manaf bin Qashay bin Kilab bin Murrah bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihar Al-Quraisy Al-Hasyimi Al-Makki Al-Amir. Beliau lahir di rumah Bani Hasyim tahun ke-3 Hijriyah.

Beliau adalah sahabat Rasulullah. Selisih umur beliau dan Rasulullah 58 tahun, saat kematian Rasulullah beliau berumur 15 tahun. Beliau adalah seorang yang elok wajahnya, berkulit putih, ganteng, tinggi badannya, gagah, cerah roman mukanya bagai bulan. Berkata Atta’ dalam Siyar al ‘alam an-Nubala’, ” Waktu kami melihat bulan, malam ke-14 yang kami ingat tak lain adalah wajah Ibnu abbas, selain dari akalnya yang cerdik, kaya, dan juga termasuk laki-laki sempurna. Sehingga beliau dikatakan hibrul ummah (pemimpin ummat), faqihul ashr (faqih di masanya ) dan imam tafsir. Ia dijuluki pula al-bahr (lautan) karena banyaknya ilmu. Di samping itu ia banyak didoakan oleh Rasulullah. Beliau adalah sahabat Nabi yang kaya raya, sehingga tidak pernah kosong roti dan daging di dalam rumahnya. Walaupun demikian ia bersifat dermawan.

Semua insan tidak lepas dari cobaaan, musibah dan ujian. Tak terkecuali Ibnu Abbas. Ia mendapat musibah di masa usia lanjutnya dengan lemah pandangan dan buta matanya. Ketika tertimpa musibah tersebut datanglah sekelompok penduduk Thaif menghadap Ibnu abbas sambil membawa buku buah karya beliau. Mereka minta dibacakan. Permintaan itu menjadikan beliau bimbang. lantas beliau berkata, ” Sesungguhnya aku bimbang lantaran musibahku ini. Maka barang siapa yang memiliki ilmu dariku, hendakanya ia bacakan dihadapanku. Sesungguhnya pengakuanku adalah seperti bacaanku sendiri.” Kemudian mereka pun membacakan kitab tersebut di hadapannya.

Beliau menguasai dengan baik ilmu fikih sampai kepada ilmu ta’wil Al-Qur’an. Dan yang terkenal dari beliau adalah ilmu tafsir. Semua itu berkat do’a-do’a Rasulullah kepadanya. Dan sebaik-baik penerjemah Al-Qur’an adalah beliau.

Berikut adalah beberapa kelebihan atau keutamaan dari Ibnu Abbas :
Keutamaan yang dimiliki Ibnu Abbas adalah banyak sekali, diantaranya :
Pernah ia didekap Rasulullah seraya beliau berdo’a, artinya : ” Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah”. Yang dimaksud hikmah adalah pemahaman terhadap Al-Qur’an. (HR.Tirmidzi dalam Tuhfatul Ahwadzi Juz X No. 40077) 

Ibnu abbas pernah melihat Jibril dalam dua kesempatan,
Ibnu Abbas berkata, “Aku bersama bapakku di sisi Rasulullah dan di samping Rasulullah ada seorang laki-laki yang membisikinya. Maka seakan-akan beliau berpaling dari bapakku. Kemudian kami beranjak dari sisi Rasulullah seraya bapakku berkata, ” Wahai anakku, tahukah engkau kenapa anak laki-laki pamanmu (Rasulullah) sepert berpaling (menghindari aku)? Maka aku menjawab, ” Wahai bapakku, sesungguhnya di sisi Rasulullah ada seorang laki-laki yang membisikinya. ” Ibnu Abbas berkata, ” Kemudian kami kembali ke hadapan Rasulullah lantas bapakku berkata, ” Ya Rasulullah aku berkata kepada Abdullah seperti in dan seperti itu, kemudian Abdullah menceritakan kepadaku bahwa ada seorang laki-laki di sampingmu yang berbisik-bisik kepadamu. Apakah benar memang ada seseorang di sampingmu ? Rasulullah balik bertanya, “Apakah engkau melihatnya ya Abdullah ? ” Kami menjawab, ” Ya. Rasulullah bersabda, ” Sesungguhnya ia adalah Jibril alaihiwassalam. Dialah yang menyibukkan kami dari kamu sekalian. “

(HR. Ahmad dalam Fathu Rabbani dan A-Thabrani dengan sanad shahih) 

Abbas mengutus Ibnu Abbas kepada Rasulullah dalam suatu keperluan, dan Ibnu Abbas menjumpai Rasulullah bersama seorang laki-laki. Maka tatkala ia kembali dan tidak bicara kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, ” Engkau melihatnya ?” Abdullah (Ibnu abbas) menjawab, “Ya,” Rasulullah bersabda, Ia adalah Jibril. Iangatlah sesungguhnya ia tidak akan mati sehingga hilang pandangannya (buta) dan diberi (didatangkan ilmu).” (HR. Thabrani dengan sanad dan rijal kuat) 

Beliau pernah di do’akan Nabi dua kali, saat didekap beliau dan saat ia melayani Rasulullah dengan mengambil air wudlu, Rasululah berdo’a, ” Ya Allah fahamkanlah (faqihkanlah) ia.” (HR. Muslim)

Ibnu Abbas wafat pada tahun 78 hijriyah, dalam usia 75 tahun, diriwayat lain 81 tahun. Dari Ibnu Jubair menceritakan, bajhwa Ibnu Abbas wafat di Thaif. Kami menyaksikan jenazahnya, maka saat itu tiba-tiba kami melihat burung putih datang yang tidak diketahui bentuk wujudnya. Kemudian masuk ke dalam keranda mayat Ibnu Abbas. Kami memandang dan berfikir apakah burung itu akan keluar dari keranda. Ternyata, burung itu tidak diketahui keluarnya dari keranda mayat itu. Dan ketika mayat telah dimasukkan/dimakamkan, tiba-tiba di tepi kuburan Ibnu Abbas terdengar suara bacaan ayat Al-Qur’an Surat Al-Fajr 27-30,

” Hai jiwa yang tenang, Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Masuklah ke dalam jama’ah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.” 


(Sumber: As Sunnah edisi 18/II/1416-1995; Hal. 67)

Iklan
 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juli 23, 2011 in Siroh

 

One response to “Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘Anhu

  1. ahmadwafiy

    Januari 27, 2012 at 9:33 am

    Subhanallahu….
    mengesankan sekali…

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: